Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.…

(đọc thêm)

Quyết định về việc phê duyệt đề án ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nhằm hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp sạch, cung cấp những sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ sở ứng dụng những chế phẩm vi sinh…

(đọc thêm)

Nghị quyết khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ…

(đọc thêm)
Trang chủCác danh mụcTài khoản
Tìm kiếm