Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1j1iKsqBuLMfReP4D35bKRQtZMUG8XWbA/view

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang chủCác danh mụcTài khoản
Tìm kiếm