Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; để phát triển các loại hình thương mại và dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó trọng tâm phát triển thương mại điện tử, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1eWfILIaDRzJt8OB_5iWZk4yv-KW8j0T8/view

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang chủCác danh mụcTài khoản
Tìm kiếm