Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Nghị định này cung cấp quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp.

Xem chi tiết chính sách tại đây: https://drive.google.com/file/d/1voscPNvV-d4AU7MRryoRCta9v0yBsh6-/view

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang chủCác danh mụcTài khoản
Tìm kiếm