Ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị – xã hội: Kênh dẫn vốn tín dụng hiệu quả

 Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương thức ủy thác một số nội dung công việc của quá trình cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH). Đây được đánh giá là kênh dẫn vốn hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

(đọc thêm)

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Với nhiều cách làm thiết thực, thời gian qua, Sở Công thương đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ “Hỗ trợ xây dựng mô hình thương mại hai chiều nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi và cung ứng mặt hàng thiết yếu cho địa phương”, qua đó góp phần tăng cường, củng cố hệ thống sản phẩm do đồng bào các DTTS sản xuất và mở rộng hệ thống phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

(đọc thêm)
Trang chủCác danh mụcTài khoản
Tìm kiếm