CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2021

Sân chơi thường niên dành cho các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển Quảng Trị thuộc các lĩnh vực ưu tiên sau:

👉 Du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm);

👉 Nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu);

👉 Công nghệ thông tin – truyền thông;

👉 Công nghệ phụ trợ – cơ khí và tự động hóa;

👉 Các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, có khả năng góp phần thúc đẩy, phát triển tỉnh Quảng Trị.

📍 Lưu ý: Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hoặc nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mỗi nhóm cá nhân không quá 05 thành viên.

📃 Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được đăng tải website Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: www.dostquangtri.gov.vn và website Tỉnh Đoàn Quảng Trị, địa chỉ: tinhdoanquangtri.gov.vn hoặc tham khảo tại https://drive.google.com/…/1yiYW7TcDdfg8jnET1pn0qac0…

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang chủCác danh mụcTài khoản
Tìm kiếm